VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi lagrar och hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. Personuppgifter är information som, direkt eller indirekt, kan kopplas till dig som individ, som namn eller kontaktuppgifter.

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR OM DIG

I din kontakt med oss kan du komma att lämna vissa personuppgifter till oss, och vi behandlar då personuppgifterna du lämnat. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, eller ändra eller radera dina uppgifter så kan du maila mailbox@inntech.se

DATAINSPEKTIONEN

Datainspektionen har mer information om GDPR och dina rättigheter till insyn och kontroll över hur dina personuppgifter behandlas. Här kan du även lämna klagomål om du tycker att dina uppgifter inte har behandlats på rätt sätt. Läs mer om GDPR och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

INNTECH Signmaker Sweden AB
Boovägen 81
132 35 Saltsjö-Boo
Tel: 08 – 448 44 50
mailbox@inntech.se