Närproducerat med miljöfokus

Det finns mycket man kan göra för att bli mer ”grön” i sitt sätt att jobba.

Här kommer tre tips på hur du kan bli mer ”grön”:

  • Beställer du allt ditt material från en och samma leverantör betyder det färre transporter.
  • Om du väljer Inntechs egna system kan du byta ut motiven och jobba vidare med stommen, vilket ju är bra ur miljöhänsyn. Dessutom är samtliga Inntechs system tillverkade i Sverige.
  • Finns du i Stockholmsområdet blir transporterna minimala, eftersom vi också finns i Stockholm.

Omsorg om miljön är en mycket viktig del i vårt företag och vi vill alltid jobba med miljön i centrum så långt det är möjligt. I princip alla de material och papperssorter vi använder oss av är miljömärkta, antingen med Svanen, EU ecolabel eller FSC. I så stor utsträckning som möjligt använder vi oss av miljömärkt papper och vi återvinner allt pappersavfall. Vi samarbetar med maskinleverantörerna HP och ATP som båda har tydliga miljöpolicys.

Som ett av Sveriges mest miljöanpassade skyltföretag får vi aldrig sluta att förbättra och utveckla tryckeriet! Därför har vi lagt upp en plan på förbättringsåtgärder:

  1. Vi vill inom snar framtid ha en produktion helt utan lösningsmedel i våra printrar. Ska vara löst inom ca 1 år.
  2. Om vi ska printa på pvc så skall den åtminstone vara ftalatfri sådan.
  3. Alla material vi jobbar mer skall kunna spåras till tillverkningsstället.
  4. I alla lägen försöka ersätta pvc-produkter med textilprodukter.
  5. I största möjliga mån ha montörsbilar som körs på fossilfritt bränsle.
  6. Har som målsättning att alla våra produkter inom snar framtid skall vara 100% pvc-fria.
  7. Ersätt hårda material såsom forex med eko-material, typ reboard.

Jobba med oss så jobbar ni grönt!